Požární ochrana

Školíme zaměstnance v oboru požární ochrany podle zákona o požární ochraně (133/1985 Sb.)  a vyhlášky o požární prevenci (246/2001 Sb.). Školitelem je technik požární ochrany.

Pro více informací mne kontaktujte.


Základní témata školení

  • zásady požární prevence
  • nejčastější příčiny požárů
  • postup v hašení a likvidaci požárů
  • seznámení s druhy hasících přístrojů a jejich správné používání
  • zásady evakuace v případě požáru
  • požárně bezpečnostní značení
  • práva a povinnosti požární ochrany

Skupiny

  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
  • odborná příprava preventisty PO

Osvědčení o kvalifikaci

Vytvořte si webové stránky zdarma!